​​​สำรวจ​

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ​​กา​รสื่อสาร (ICT)​​

​​​​​​​​รายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการใช้อินเตอร์เน็ตของผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557​​​​​​