​​​​​​​สำรวจ​

​​​ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกา​รสื่อสาร (ICT)​​

สำรวจ​​​​​​​​​สถานภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กท​รอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน พ.ศ. 2551