​​​​​​​​​สำรวจ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

​​​​สำรวจสถานภาพอิเล็กทรอนิกส์ในโรงพยาบาล คลีนิกสถานพยาบาลเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2551

​​​​​