​​​​​​​​ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

​​​สื่อมวลชน (วิทยุ และโทรทัศน์)​​​​​​

​สำรวจ​สื่อมวลชน (วิทยุ และโทรทัศน์)​ พ.ศ. 2551