​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​สำรวจ

​ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกา​รสื่อสาร (ICT)​

สำรวจ​​การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ​ พ.ศ. 2562

​พ.ศ. 2561 ​พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 ​พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

 

พ.ศ. 2555

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         


         

        ​​