​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​สำรวจ

​ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกา​รสื่อสาร (ICT)​

สำรวจ​​การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ​ พ.ศ. 2564

​พ.ศ. 2563 ​สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2563​
(ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ)
​ ​ ​พ.ศ. 2562 ​พ.ศ. 2561 ​พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 ​พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

 

พ.ศ. 2555

 
 
 


 

​​​​