​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​สำรวจ

​ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกา​รสื่อสาร (ICT)​

สำรวจ​​​​​การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562​
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

 

พ.ศ. 2556
​​

 ​​​