​​​​​สำรวจ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

​​​​​​​​​​​​สำรวจการมีอุปกรณ์รับชมรายการโทรทัศน์ในครัวเรือน พ.ศ. 2562​