สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2551

กำหนดการออกหนังสือ  :  ไม่ประจำ                  
ขนาดรูปเล่ม Pocket book  :  14.5  x 21.0  ซม.
ภาษาที่นำเสนอ  :  ไทย​

รายละเอียดการจัดพิมพ์
กำหนดการออกหนังสือ  :  ไม่ประจำ                  
ขนาดรูปเล่ม Pocket book  :  14.5  x 21.0  ซม.
ภาษาที่นำเสนอ  :  ไทย                                                            

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

· จำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ
· กลุ่มอายุ / ระดับการศึกษา / อาชีพ ของแรงงานนอกระบบ
· การทำงานของแรงงานนอกระบบ
· ชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ของแรงงานนอกระบบ
· การได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน
· ปัญหาของแรงงานนอกระบบ
                      

รหัสเอกสารไตรมาส/เดือน/ปีภาค/จังหวัดรูปแบบจำนวนหน้าราคา/บาทค่าส่ง/บาท
S2-046-B-51-00-000-000-Tพ.ศ. 2551-Pocket book30แจกฟรี-​