การสำรวจอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. 2552

กำหนดการออกหนังสือ : ทุก 3 ปี

ขนาดรูปเล่มเอกสาร : 21.0 x 29.5 ซ.ม

ขนาดรูปเล่ม Pocket book : 14.5 x 21.0 ซม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย/อังกฤษ

 ​ 
 • นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค

  • การวางแผนครอบครัว
  • การอนามัยแม่และเด็ก
  • การตรวจมะเร็งระบบสืบพันธุ์
  • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์
  • ความรุนแรงในครอบครัว
  • อนามัยวัยรุ่น
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

S2-018-F-52-00-000-000-B

S2-018-B-52-00-000-000-T

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2552

-

-

เอกสาร

Pocket book

242

72

300

แจกฟรี

38

-