สถิติ : ใครได้ใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2553

กำหนดการออกหนังสือ : ทุกปี

ขนาดรูปเล่ม Pocket book : 14.5 x 21.0 ซม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

 

  

​ นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • ตัวชี้วัดที่สำคัญจากโครงการสำรวจ / สำมะโน
  • การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

             - การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยเชิงลึก

             - ผู้รับบริการทางคลังข้อมูล

             - การเผยแพร่เอกสารรายงาน

             - การอ้างอิงทางสื่อสิ่งพิมพ์

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท
T5-051-B-53-00-000-000-T
พ.ศ. 2553
-
Pocket book

243

แจกฟรี
-