การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2553

กำหนดการออกหนังสือ : ทุกปี

ขนาดรูปเล่มเอกสาร : 21.0 x 29.0 ซม

ขนาดรูปเล่ม Pocket book : 14.5 x 21.0 ซม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

  

​นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

        

 • จำนวนสถานภาพแรงงานของประชากร
 • จำนวนแรงงานในระบบและนอกระบบ
 • อายุของแรงงานในระบบและนอกระบบ
 • ระดับการศึกษาที่สำเร็จของแรงงานในระบบและนอกระบบ
 • อาชีพของแรงงานในระบบและนอกระบบ
 • อุตสาหกรรมของแรงงานในระบบและนอกระบบ
 • ค่าจ้างและเงินเดือนของแรงงานในระบบและนอกระบบ
 • ปัญหาของแรงงานนอกระบบ

   

  รายละเอียดที่จัดพิมพ์
  รหัสเอกสาร
  ไตรมาส/เดือน/ปี
  ภาค/จังหวัด
  รูปแบบ
  จำนวนหน้า
  ราคา/บาท
  ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

  S2-046-F-53-00-000-000-T

  S2-046-B-53-00-000-000-T

  พ.ศ. 2553

  พ.ศ. 2553

  -

  -

  เอกสาร

  Pocket book

  59

  37

  150

  แจกฟรี

  22

  -