​​เอกสารและรายงานสถิติที่​เ​​ผยแพร่​โดย​สำนักงาน​​​สถิติแห่งชาติ​


สุขภาพจิตผู้สูงอายุไทย

กำหนดการออกหนังสือ  :  ไม่ประจำ 
ขนาดรูปเล่ม Pocket Book  :  14.5  X 21.0  ซม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค
  • ลักษณะทางประชากร สังคม และเศรษฐกิจกับสุขภาพจิตของผู้สูงอาย
  • การวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยทางประชากร สังคม และเศรษฐกิจที่มีต่อภาวะเสี่ยงต่อการ มีปัญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุไทย

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

S3-063-B-55-00-000-000-T

พ.ศ. 2554

-

Pocketbook

78

แจกฟรี

-​