การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2555

กำหนดการออกหนังสือ  ประจำ
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  21.0 x 29.5 ซม.
ขนาดรูปเล่ม Pocket book    :  14.5 x 21.0 ซม.
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย/อังกฤษ

  

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  

 • สถานภาพแรงงานของประชากร
 • จำนวนแรงงานในระบบและนอกระบบ
 • อายุของแรงงานในระบบและนอกระบบ
 • อุตสาหกรรมของแรงงานในระบบ และนอกระบบ
 • ค่าจ้างหรือเงินเดือนของแรงงานในระบบและนอกระบบ
 • ปัญหาของแรงงานนอกระบบ
  รายละเอียดที่จัดพิมพ์
  รหัสเอกสาร
  ไตรมาส/เดือน/ปี
  ภาค/จังหวัด
  รูปแบบ
  จำนวนหน้า
  ราคา/บาท
  ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

  S2-046-F-55-00-000-000-B

  S2-046-B-55-00-000-000-T

  พ.ศ. 2555

  พ.ศ. 2555

  ทั่วราชฯ

  -
  เอกสาร

  Pocket book

  90

  18

  150

  แจกฟรี

  22

  -