​​​​​เอกสารและรายงานสถิติที่​เ​​ผยแพร่​โดย​สำนักงาน​​​สถิติแห่งชาติ​


​​​​ แผ่สถิติเพื่อดูแนวโน้มของประเทศ​


กำหนดการออกหนังสือ  :  ไม่ประจำ                  
ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  14.5  x 21.0  ซม.
ภาษาที่นำเสนอ  :  ไทย​


ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังชะลอตัวลง 

· มุมมองของผู้ประกอบการ
· มุมมองของประชาชน
· สถานการณ์แรงงาน
· การใช้จ่ายของคนไทยในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
· ประเทศไทยมีคนจนมากน้อยเพียงใด
· ของฝากจากรัฐบาล​

รายละเอียดการจัดพิมพ์

รหัสเอกสารไตรมาส/เดือน/ปีภาค/จังหวัดรูปแบบจำนวนหน้าราคา/บาทค่าส่ง/บาท
T5-049-B-51-00-000-000-Tพ.ศ. 2551-Pocket book19แจกฟรี-