​​​เอกสารและรายงานสถิติที่​เ​​ผยแพร่​โดย​สำนักงาน​​​สถิติแห่งชาติ​    รายงานสถิติรายปีประเทศไทย​


กำหนดการออกหนังสือ  :  รายปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  19.5  x 27.0  ซม.
ภาษาที่นำเสนอ : ไทย / อังกฤษ​

​ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ   ภาค

เป็นการนำเสนอข้อมูลสำคัญ  23  สาขา  ได้แก่ 
· สถิติประชากรศาสตร์  ประชากรและเคหะ
· สถิติแรงงาน
· สถิติการศึกษา  การฝึกอบรม  ศาสนา  และวัฒนธรรม  รวมถึงสถิติสื่อมวลชน
· สถิติสุขภาพ   สถิติสวัสดิการสังคม   สถิติเกี่ยวกับหญิงชาย
· สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
· สถิติด้านสังคม  ประชากรศาสตร์  และสถิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  สถิติบัญชีประชาชาติ
· สถิติการเกษตร   การป่าไม้   และการประมง   สถิติอุตสาหกรรม   สถิติพลังงาน
· สถิติการค้าส่ง  ค้าปลีก  และการค้าระหว่างประเทศ   สถิติการขนส่ง
· สถิติการสื่อสาร  รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สถิติการท่องเที่ยว
· สถิติเงินตรา  การเงิน  การประกันภัย  และดุลการชำระเงิน  สถิติการคลัง   สถิติราคา
· สถิติวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสิทธิบัตร   สถิติด้านเศรษฐกิจอื่น ๆ
· สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
· สถิติอุตุนิยมวิทยา​

รายละเอียดการจัดพิมพ์

รหัสเอกสารไตรมาส/เดือน/ปีภาค/จังหวัดรูปแบบจำนวนหน้าราคา/บาทค่าส่ง(ลงทะเบียน)
I5-001-C-51-00-000-000-Bพ.ศ. 2551-CD-ROM
580
1,100
16