​​​​เอกสารและรายงานสถิติที่​เ​​ผยแพร่​โดย​สำนักงาน​​​สถิติแห่งชาติ​

​​

วารสารสถิติ รายไตรมาส

​​กำหนดการออกหนังสือ  :  รายไตรมาส
ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  18.5  x  26.0  ซม.
ภาษาที่นำเสนอ : ไทย / อังกฤษ ​

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ 

· สถิติแรงงาน
· สถิติประชากร
· สถิติสังคม
· สถิติการผลิต
· สถิติการคมนาคมและการขนส่ง
· สถิติการค้าส่ง ค้าปลีก และการค้าระหว่างประเทศ
· สถิติการคลังและการธนาคาร
· สถิติราคา
· สถิติบัญชีประชาชาติ
· สถิติภูมิอากาศ​

รายละเอียดการจัดพิมพ์

หัสเอกสารไตรมาส/เดือน/ปีภาค/จังหวัดรูปแบบจำนวนหน้าราคา/บาทค่าส่ง(ลงทะเบียน)
T5-018-F-51-00-Q34-000-B
T5-018-F-51-00-Q12-000-B
T5-018-F-50-00-Q34-000-B
T5-018-F-50-00-Q12-000-B
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2550
ปีที่ 56 ไตรมาสที่ 3 และ 4
ปีที่ 56 ไตรมาสที่ 1 และ 2
ปีที่ 55 ไตรมาสที่ 3 และ 4
ปีที่ 55 ไตรมาสที่ 1 และ 2
CD-Rom
CD-Rom
CD-Rom
CD-Rom
156
150
152
154
250
200
200
230
16
16
16
16