​​เอกสารและรายงานสถิติที่​เ​​ผยแพร่​โดย​สำนักงาน​​​สถิติแห่งชาติ​


สถิติสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 

​กำหนดการออกหนังสือ  :  ทุก 2 ปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  18.5  x  26.0  ซม.
ภาษาที่นำเสนอ : ไทย / อังกฤษ ​​

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  ภาค

                  เป็นการรวบรวมข้อมูลสถิติสิ่งแวดล้อม   ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน  ได้แก่อากาศ    ที่ดิน / ดิน    น้ำ    ป่าไม้     แร่และพลังงาน   ขยะและของเสีย    และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ​

รายละเอียดการจัดพิมพ์

รหัสเอกสารไตรมาส/เดือน/ปีภาค/จังหวัดรูปแบบจำนวนหน้าราคา/บาทค่าส่ง(ลงทะเบียน)บาท
T5-011-F-51-00-000-000-B
T5-011-F-51-00-000-000-B
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2547
-
-
CD-Rom
CD-Rom
194
189
200
180
16
16