​​​เอกสารและรายงานสถิติที่​เ​​ผยแพร่​โดย​สำนักงาน​​​สถิติแห่งชาติ​​​


สถิติ : ใครได้ใช้ประโยชน์ในปี 2551 - 2552

กำหนดการออกหนังสือ : ไม่ประจำ

ขนาดรูปเล่ม Pocket book : 14.5 x 21.0 ซม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย​

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • ตัวชี้วัดที่สำคัญจาก โครงการสำรวจ / สำมะโน
  • การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

              - การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยเชิงลึก

              - ผู้รับบริการทางคลังข้อมูล (Warehouse )

              - การอ้างอิงทางสื่อสิ่งพิมพ์

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท
T5-051-B-52-00-000-000-T
พ.ศ. 2552
-
Pock book
342
แจกฟรี
-