เอกสารและรายงานสถิติที่​เ​​ผยแพร่​โดย​สำนักงาน​​​สถิติแห่งชาติ​


แผนที่และข้อมูลพื้นฐานกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553

กำหนดการออกหนังสือ ทุก 5 ปี

ขนาดรูปเล่มเอกสาร 21.0 X 29.0 ซม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • ข้อมูลพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร
  • การแสดงเขตการปกครอง
  • แผนที่และข้อมูลพื้นฐานในระดับ เขต แขวงกรุงเทพมหานคร
 
 
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

T5-016-F-53-00-000-000-T

พ.ศ. 2553

-
เอกสาร
130
250
38​