​​​​​​​เอกสารและรายง​านสถิติที่​เ​​ผยแพร่​โดย​สำนักงาน​​​สถิติแห่งชาติ​


ตัวชี้วัดที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2554

กำหนดการออกหนังสือ : ทุกปี 
ขนาดรูปเล่มจิ๋ว : 8.5 X 12.5 ซม ภาษาที่นำเสนอ : ไทย​


นำเสนอตัวชี้วัด

 • ประชากร
 • แรงงาน
 • การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • สุขภาพ
 • สังคมอื่น ๆ
 • เศรษฐกิจมหาภาค
 • วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   

  รายละเอียดที่จัดพิมพ์
  รหัสเอกสาร
  ไตรมาส/เดือน/ปี
  ภาค/จังหวัด
  รูปแบบ
  จำนวนหน้า
  ราคา/บาท
  ค่าส่ง/บาท

  T5-045-F-54-00-000-000-T

  พ.ศ. 2554
  -

  เล่มจิ๋ว

  61

  แจกฟรี

  -