​​เอกสารและรายงานสถิติที่​เ​​ผยแพร่​โดย​สำนักงาน​​​สถิติแห่งชาติ​​


รายงานประจำปี พ.ศ. 2554


กำหนดการออกหนังสือ  :  ทุกปี 
ขนาดรูปเล่มเอกสาร     21.0 X 29.5 ซม. 
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย​

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค

 • ภาพรวมองค์กร
 • การพัฒนาระบบราชการ
 • การผลิตข้อมูลสถิติ
 • การให้บริการด้านสถิติ
 • การบริหารจัดการระบบสถิติและสารสนเทศ
 • การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
 • การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
  รายละเอียดที่จัดพิมพ์
  รหัสเอกสาร
  ไตรมาส/เดือน/ปี
  ภาค/จังหวัด
  รูปแบบ
  จำนวนหน้า
  ราคา/บาท
  ค่าส่ง/บาท

  T5-001-F-54-00-000-000-T

  พ.ศ. 2554

  -

  เอกสาร

  165

  แจกฟรี

  -