เอกสารและรายงานสถิติที่​เ​​ผยแพร่​โดย​สำนักงาน​​​สถิติแห่งชาติ​​รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2554

กำหนดการออกหนังสือ ทุกปี

รูปแบบซีดีรอม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย/ อังกฤษ


นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค

 • เป็นการนำเสนอข้อมูลสำคัญ 23 สาขา ได้แก่

 • - สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ 
  - สถิติแรงงาน 
  - สถิติการศึกษา การฝึกอบรม ศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงสถิติสื่อมวลชน 
  - สถิติสุขภาพ สถิติสวัสดิการสังคม สถิติเกี่ยวกับหญิงชาย 
  - สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 
  - สถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์ และสถิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สถิติบัญชีประชาชาติ 
  - สถิติการเกษตร การป่าไม้ และการประมง สถิติอุตสาหกรรม สถิติพลังงาน 
  - สถิติการค้าส่ง ค้าปลีก และการค้าระหว่างประเทศ สถิติการขนส่ง 
  - สถิติการสื่อสาร รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถิติการท่องเที่ยว 
  - สถิติเงินตรา การเงิน การประกันภัย และดุลการชำระเงิน สถิติการคลัง สถิติราคา 
  - สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิทธิบัตร สถิติด้านเศรษฐกิจอื่น ๆ
  - สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - สถิติอุตุนิยมวิทยา

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

T5-001-C-54-00-000-000-B

2554

-

CD-ROM

571

500

16