​​เอกสารและรายงานสถิติที่​เ​​ผยแพร่​โดย​สำนักงาน​​​สถิติแห่งชาติ​​สถิติ : ใครได้ใช้ประโยชน์ 2554

กำหนดการออกหนังสือ ทุกปี

ขนาดรูปเล่ม Pocket Book : 14.5 X 21.0 ซม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย


นำเสนอข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ

  • การใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ
  • ตัวชี้วัดที่สำคัญจากโครงการสำรวจ/สำมะโน
  • การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
  • - การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยเชิงลึก
    - การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์จากการประชุมหน่วยงานหลักในการใช้ข้อมูล
    - ผู้รับบริการทางระบบคลังข้อมูล
    - การเผยแพร่เอกสารรายงาน

 

รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

T5-051-F-54-00-000-000-T

พ.ศ. 2554

-

Pocket book

346

แจกฟรี

-