​​เอกสารและรายงานสถิติที่​เ​​ผยแพร่​โดย​สำนักงาน​​​สถิติแห่งชาติ​​

 

ตัวชี้วัดที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2555

กำหนดการออกหนังสือ  :  ทุกปี 
ขนาดรูปเล่ม       :  9.0  X 12.0  ซม 
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย​

  • นำเสนอข้อมูลรวบรวมตัวชี้วัดจากผลสำมะโน/สำรวจ

  • ประชากร
  • แรงงาน
  • การศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม
  • สุขภาพ
  • สังคมอื่นฯ
  • เศรษฐกิจมหาภาค
  • กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
  • วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 


รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

T4-003-B-55-00-000-000-T

พ.ศ. 2555

-
เล่มจิ๋ว
63
แจกฟรี
-​