​​เอกสารและรายงานสถิติที่​เ​​ผยแพร่​โดย​สำนักงาน​​​สถิติแห่งชาติ​​​

 

รายงานประจำปี 2555

กำหนดการออกหนังสือ  :  ทุกปี 
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    21.0 X 29.5 ซม.
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย​

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ

  • ภาพรวมองค์กร
  • การพัฒนาระบบราชการ
  • ผลงานสำคัญในรอบปี
  • การผลิตข้อมูลสถิติ
  • การให้บริการด้านสถิติ
  • การบริหารจัดการระบบสถิติและสารสนเทศ
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

T5-001-F-55-00-000-000-T

พ.ศ. 2555

-

เอกสาร

136

แจกฟรี

-