​​เอกสารและรายงานสถิติที่​เ​​ผยแพร่​โดย​สำนักงาน​​​สถิติแห่งชาติ​​


สถิติสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย พ.ศ. 2555

กำหนดการออกหนังสือ  :   ทุก 2 ปี 
ขนาดรูปเล่มเอกสาร     18.5 X 26.0 ซม. 
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย/อังกฤษ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • ข้อมูลพื้นฐาน
  • อากาศและเสียง
  • ที่ดิน/ดิน
  • น้ำ  ป่าไม้
  • แร่และพลังงาน
  • ขยะและของเสียอันตราย
  • การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

T5-011-F-55-00-000-000-B

พ.ศ. 2555

-
เอกสาร
209
250
28​