เอกสารและรายงานสถิติที่​เ​​ผยแพร่​โดย​สำนักงาน​​​สถิติแห่งชาติ​​ตัวชี้วัดที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2556


กำหนดการออกหนังสือ  :  ทุกปี 
ขนาดรูปเล่มเอกสาร   11.0 X 15.0 ซม.
ภาษาที่นำเสนอ  : ไทย

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย

 • ประชากร แรงงาน
 • การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • สุขภาพ สังคมอื่นๆ
 • เศรษฐกิจมหาภาค
 • วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดอาเซียน
  รายละเอียดที่จัดพิมพ์
  รหัสเอกสาร
  ไตรมาส/เดือน/ปี
  ภาค/จังหวัด
  รูปแบบ
  จำนวนหน้า
  ราคา/บาท
  ค่าส่ง/บาท

  T4-003-F-56-00-000-000-T

  พ.ศ. 2556

  -

  Pocket Book

  60

  แจกฟรี

  -​