เอกสารและรายงานสถิติที่​เ​​ผยแพร่​โดย​สำนักงาน​​​สถิติแห่งชาติ​​

 

ตัวชี้วัดสำคัญด้านสังคม พ.ศ. 2556

กำหนดการออกหนังสือ :  -
ขนาดรูปเล่มเอกสาร     11 X 16 ซม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย / อังกฤษ

  

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • ประชากรและเคหะ
  • แรงงาน
  • การศึกษา
  • สุขภาพ
  • สังคมอื่นๆ
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

S4-004-B-56-00-000-000-B

พ.ศ. 2556

-

เอกสาร

48

แจกฟรี

-