​เอกสารและรายงานสถิติที่​เ​​ผยแพร่​โดย​สำนักงาน​​​สถิติแห่งชาติ​

​​​

ตัวชี้วัดสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556

กำหนดการออกหนังสือ :  -
ขนาดรูปเล่มเอกสาร     11 X 16 ซม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย / อังกฤษ

  
  • นำเสนอข้อมูล

  • ข้อมูลพื้นฐาน
  • อากาศและเสียง
  • ที่ดิน
  • น้ำ
  • ป่าไม้
  • แร่และพลังงาน
  • ขยะและของเสียอันตราย
>
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

T4-001-B-56-00-000-000-B

พ.ศ. 2556

-
เอกสาร

56

แจกฟรี
-​