​​เอกสารและรายงานสถิติที่​เ​​ผยแพร่​โดย​สำนักงาน​​​สถิติแห่งชาติ​​

 

รายงานสถิติรายปี ประเทศไทย 2556

กำหนดการออกหนังสือ :  ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร     19 X 27 ซม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย / อังกฤษ

นำเสนอข้อมูล

• เป็นการนำเสนอข้อมูลสำคัญ 23 สาขา ได้แก่
 • สถิติประชากรศาสตร์  ประชากรและเคหะ 
 • สถิติแรงงาน 
 • สถิติการศึกษา  การฝึกอบรม  ศาสนา  และวัฒนธรรม  รวมถึงสถิติสื่อมวลชน
 • สถิติสุขภาพ  
 • สถิติสวัสดิการสังคม
 • สถิติเกี่ยวกับหญิงชาย
 • สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
 • สถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์ และสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สถิติบัญชีประชาติ
 • สถิติ
 • สถิติวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสิทธิบัตร   สถิติด้านเศรษฐกิจอื่น ๆ
 • สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 • สถิติอุตุนิยมวิทยา
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

S2-001-F-55-00-000-000-B

พ.ศ. 2555

-

เอกสาร

549

900

38​