​​เอกสารและรายงานสถิติที่​เ​​ผยแพร่​โดย​สำนักงาน​​​สถิติแห่งชาติ​​​สถิติ : ใครได้ใช้ประโยชน์ 2556


กำหนดการออกหนังสือ  :  ประจำ
ขนาดรูปเล่มเอกสาร   14.5 X 21.0 ซม.

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

 

  • การใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ
  • ตัวชี้วัดที่สำคัญจากโครงการสำมะโน/สำรวจ
  • การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
                - การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยเชิงลึก 
                - การเผยแพร่เอกสารรายงาน 
                - การอ้างอิงทางสื่อสิ่งพิมพ์ 
  • แผนงานผลิตข้อมูลสถิติในช่วง 4 ปี (2556-2559)
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

T5-051-B-56-00-000-000-T

2556

-

Pocket book

266

แจกฟรี

-​