การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ


      ​ ​​ ผลการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ​ 

   ​ ประจำปีงบประมาณ 2564

   ​ ประจำปีงบประมาณ 2563

    ประจำปีงบประมาณ 2562​​​​​

    ประจำปีงบประมาณ 2561​​​​​


        ผลสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติ
แห่งชาติ 

     ประจำปีงบประมาณ 2563

​​

      ประจำปีงบประมาณ 2562

      ประจำปีงบประมาณ 2561