การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

ผลสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

      ประจำปีงบประมาณ 2561