การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ


      ​ ​​ ผลการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ​ 

     ประจำปีงบประมาณ 2563

 • ​บทสรุปผู้บริหาร​​​​​
 •         ผลสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติ
  แห่งชาติ 

       ประจำปีงบประมาณ 2563

  ​​

        ประจำปีงบประมาณ 2562

        ประจำปีงบประมาณ 2561