​​ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 ​

นางปิยนุช วุฒิสอน

​ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

​E-mail : piyanuch.w@nso.mail.go.th, ​piyanuch.w@nso.go.th​

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

E-mail : krissana@nso.go.th​

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

​​​นายพินิจ กัลยาณมณีกร​

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

E-mail : pinit@nso.mail.go.th ​

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

นางสาวสุวรรณี วังกานต์​

​ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ​

E-mail : suwannee@nso.go.th​

ภาพผู้ตรวจราชการกรม

นายจำลอง เก่งตรง

ผู้ตรวจราชการกรม ​

E-mail : jumlong@nso.go.th

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายธารธรรม อุประวงศา​

ผู้ตรวจราชการกรม

E-mail :tharntham.u@nso.go.th​

ผู้ตรวจราชการกรม

นางสาววิภาดา ลิ่วเฉลิมวงศ์​

ผู้ตรวจราชการกรม

E-mail : vipada.l@nso.mail.go.th

NoImage

นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข​

​​เลขานุการกรม

E-mail :​ sirima@nso.go.th

ภาพนางสาวบงกช

นางสาวบงกช วิบูลย์ธนานันต์

ผอ.กองนโยบายและวิชาการสถิติ

E-mail : bongkoj@nso.go.th​

ภาพผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

นางอำไพ จิตรแจ่มใส

ผอ. กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ

E-mail : ampai.j@nso.go.th, ampai.j@nso.mail​.go.th​

blank

นางหทัยชนก ชินอุปราวัฒน์

ผอ. กองสถิติพยากรณ์​ ​

E-mail : hatainok@nso.go.th​

ผอ.กองสถิติสังคม

นางสาว นงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย​

ผอ.กองสถิติสังคม

E-mail : nonglak@nso.go.th​

นางสาวสกุลกานต์  ขันแข็ง

นางสาวสกุลกานต์  ขันแข็ง

ผอ.กองสถิติเศรษฐกิจ

E-mail : sakulkarn@nso.go.th ​

blank

​นายธนู สุวรรณโน

ผอ. กอง​​สถิติสาธารณมติ

E-mail : thanu@nso.go.th​

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายมานะชัย บุญเอก

ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

E-mail : manachai.b@nso.go.th

NoImage

นายทรงพล ใหม่สาลี

ผอ.ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

E-mail : songpon.m@nso.go.th​

​​