ผู้บริหารเทคโนโ​​ลยีสารสนเทศระดับสู​​ง

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

  นายวิชัย ประทีปทิพย์​

 

  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ​

 

  E-mail : wichaipathipthip@gmail.com​


วุฒิการศึกษา
  • -
ประวัติการทำงาน
  • -
​​​