สถิติผู้รับบริการข​​​​องสำนักงานสถิติแห่งชาติ

     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

​​​