​​​​​เอกสารรายงานและสิ่งพิมพ์​​

    รายงานผลสำมะโน/สำรวจ

รายงานเครื่องชี้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2554


เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยที่สำคัญ พ.ศ. 2553


วารสารสถิติรายปี ไตรมาสที่ 1 - 2 พ.ศ. 2553


วารสารสถิติรายปี ไตรมาสที่ 3 - 4 พ.ศ. 2553


รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2553 (ฉบับพิเศษ)
โรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ พ.ศ. 2553


การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2553
รายงานเครื่องชี้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2553


เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2552
เครื่องชี้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2552


การมีการใช้เทคโนโลยีฯ พ.ศ. 2552


เครื่องชี้ภาวะสังคม พ.ศ. 2552


รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2552
ประมวลสถิติสำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2552
วารสารสถิติรายปี ไตรมาสที่ 3 - 4 พ.ศ. 2552
วารสารสถิติรายปี ไตรมาสที่ 1 - 2 พ.ศ.2552
​​​