ครบรอบ ๒ ปี กระทรวงดีอี

     วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง หน่วยงานในสังกัด และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครบรอบ ๒ ปี และในโอกาสนี้ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเข้ากองทุนส่งเสริมประสิทธิภาพฯ เพื่อนำไปสนับสนุนการปฏิบัติราชการของกระทรวงฯ ณ บริเวณหน้าห้องประชุม MDES ชั้น ๙ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

*********************************