แถลงข่าว “Digital Thailand Big Bang 2018”

     วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แถลงข่าวงาน “Digital Thailand Big Bang 2018” ภายใต้แนวคิด “Thailand Big Data” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในโอกาสนี้ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ร่วมเป็นเกียรติงานแถลงข่าวดังกล่าวด้วย ณ ห้องรอยัลมณียา บี โรงแรมเรอเนสซองซ์ เพลินจิต กรุงเทพฯ ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑ – ๓ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

*********************************