การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

                 เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน  “การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่  (Big Data)”   เพื่อเป็นแนวทางแก่ทุกหน่วยงาน    ทั้งภาครัฐและเอกชนในการใช้ข้อมูลอย่างเป็นเอกภาพ โดยมี นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารฯ และหน่วยงานในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับณ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 485 โทรสาร 02143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210