กระทรวงดีอี ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

                  ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยผู้บริหาร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ รวมทั้งแสดงความมุ่งมั่นที่จะเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมเป็นพลังของแผ่นดินในการสร้างประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ  ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

*********************************