สำนักงานสถิติบังคลาเทศศึกษาดูงาน

                   เมื่อวันที่  ๓  กันยายน  ๒๕๖๑   นายอาจิน จิรชีพพัฒนา   รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติบังคลาเทศ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เรื่อง Agricultural Census of Thailand ณ ห้องอบรม ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************