สำนักงานสถิติฯ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านข้อมูล

                 วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะ ร่วมงานขอบคุณและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านข้อมูล  ระหว่าง  ธนาคารแห่งประเทศไทย และ   สำนักงานสถิติแห่งชาติ       เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านข้อมูลของทั้งสององค์กร ณ ห้องจินตาทัศน์ ชั้น ๕ อาคาร ๒ ธนาคารแห่งประเทศไทย

*********************************