จิตอาสา “เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ”

                      นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ร่วมลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์และทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมส่วนรวมในโอกาสต่าง ๆ เป็นการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน  เพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ อาคาร ๖๐๖ สำนักพระราชวัง   สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

 

*********************************