ให้สัมภาษณ์ รายการบ่ายนี้มีคำตอบ

                       เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ เรื่อง ความสำคัญของข้อมูลสถิติต่อการพัฒนาประเทศ และช่องทางการให้บริการข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทาง Mobile Application ซึ่งจะเปิดตัวภายในเดือนมกราคมนี้ ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี กรุงเทพฯ

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210