รมว.กระทรวงดีอี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานโครงการ

ก่อนประชุม ครม.สัญจร จ.เพชรบุรี

                    เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการหน่วยงานในสังกัด  และตรวจราชการรับฟังแนวทางการดำเนินงาน Government Big Data ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร   ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (ครม.สัญจร) โดยมี  นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัดให้การต้อนรับ  ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเพชรบุรี

 

*********************************

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210