สำนักงานสถิติแห่งชาติลงพื้นที่สังเกตการณ์การปฏิบัติงานสนาม

          นางสาวนภัสสร หอมวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย กองสถิติสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่จากธนาคารแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่สังเกตการณ์การปฏิบัติงานสนาม โครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาส ๓ (ก.ค. - ก.ย. ๖๑) โดยผนวกไปกับโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๑  ในพื้นที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนางปราสัย อำพันฉาย สถิติจังหวัดสมุทรสงครามให้การต้อนรับ

*********************************