สสช. รื่นเริง ชื่นบาน สงกรานต์ไทย

         เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ในโอกาสนี้ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้กล่าวให้พร ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนานณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น ๔ (ทิศเหนือ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210