ครบรอบ 16 ปี บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

            เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมเป็นผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมงานทำบุญครบรอบ 16 ปี บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริจาคเงินร่วมทำบุญให้แก่น้องๆ ผู้ด้อยโอกาสตาบอดและพิการซ้ำซ้อน โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา ณ สถานีโทรทัศน์ Smart SME ลำลูกกา คลอง 5จังหวัดปทุมธานี

 

*********************************

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 4785 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210