ชวนน้องหนูเรียนรู้สถิติ

                 นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ มอบรางวัลให้แก่เด็กๆ ในโอกาสที่สำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กับบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ (ธพส.)ในกิจกรรม “ชวนน้องหนูเรียนรู้สถิติ”  เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถิติ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210