ตรวจราชการจังหวัดเชียงราย

                 เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑  นายภุชพงค์ โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติพร้อมคณะ  ลงพื้นที่ ตรวจราชการสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย และร่วมประชุมรับฟังการบรรยาย รายงานสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย  โดยมี นางศิริวรรณ บุนนาค สถิติจังหวัดเชียงราย  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ ณ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๒ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย

*********************************